Uwaga: Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, jest całkowicie dobrowolne. Wysłanie wiadomości oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych opisanych w Polityce Prywatności poniżej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, to możesz do nas po prostu zadzwonić.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prianto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 23. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty produktowej i usługowej firmy. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Prianto Polska Sp. z o.o. oraz przedstawiciele współpracujących z Prianto Polska Sp. z o.o. producentów. Lista producentów wraz z ich dokładnymi danymi rejestrowymi jest dostępna na życzenie. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej zgodnej z siedzibą producenta oferowanego rozwiązania. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych w ten sposób na żądanie bezpośrednio od Prianto Polska Sp.z o.o. Dane osobowe będą przechowywane do czasu pisemnego odwołania zgody lub do czasu określonego w umowie o współpracy, jeżeli stosowne jej warunki regulują odrębnie okres przechowywania takich danych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu zwrotnego w celu odpowiedzi na zgłoszenie, prośbę o informacje, materiały informacyjne, itp. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może się odbywać na zasadach sortowania adresów e-mail, numerów telefonów oraz przyporządkowania imienia i nazwiska do firmy, której dane są przypisane do każdej osoby pozostawiające informacje na stronie internetowej Prianto Polska  Sp. z o.o. Wszystkie zapytania i uwagi związane z Polityką prywatności należy kierować na adres rejestrowy Vemi Sp. z o.o. podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@priant.pl.